Resulta ng Quick Survey Tungkol sa Pasahe sa MRT-3

Magandang araw po! Narito ang resulta ng aming isinagawang quick survey tungkol sa pasahe ng MRT-3. Isinagawa ito bilang bahagi ng pag-aaral tungkol sa mapagkukunan ng Pamahalaan para bayaran na ang mga equity rental payment (ERP) sa Metro Rail Transit Corporation (MRTC), ang pribadong kumpanyang may-ari ng MRT-3. Nakapaloob ang ERPs sa Build-Lease-Transfer Agreement na nilagdaan ng Pamahalaan at ng MRTC. Ang pag-aaral ay kabilang sa mga kailangang ipasa sa Public Administration 142 (Tools for Policy Analysis) sa ilalim ni Dr. Kristoffer Berse sa Pambansang Dalubhasaan ng Pamamahalang Pambayan, Unibersidad ng Pilipinas Diliman.

Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa isinagawa naming survey, maaari niyo kaming maabot sa pamamagitan ng pag-comment sa post na ito. Maaari niyo ring tignan ang buod/executive summary ng papel na isinulat namin gamit ang resulta ng survey na ito sa [sipi/link] (nasa wikang Ingles).

Katangian ng mga Tumugon/Demographiya (Demographics)

Apatnapung (40) tao ang sumagot sa aming survey. Convenience sampling ang ginamit para piliiin ang mga sumagot sa survey. Halos lahat sa kanila ay mga mag-aaral. Narito ang tala (hindi ito mutually exclusive, maaaring estudyante at nagtatrabaho rin ang isang tumugon.

1

Karamihan rin sa mga sumagot (halos kalahati) ay mahigit isang beses sa isang araw sumasakay sa MRT-3. Samantala, 26% ang sumagot ng iba pa o mas madalang pa sa isang beses sa isang linggo.

2

Tatlumpu’t siyam na porsyento (39%) ang nagsabing sumasakay sila sa MRT-3 para pumasok sa paaralan. Dalawampung porsyento (20%) naman ang nagsabing sumasakay sila para makuwi ng bahay. Ang mga nagdahilang sumasakay sila para pumasok sa trabaho ay umabot ng 8% samantalang ang nagbigay ng iba pang dahilan ay 33%. Muli, hindi mutually exclusive ang binigay na dahilan ng tumugon para sumakay ng MRT-3.

Higit sa kalahati ng mga tumugon (69%) ang nagsabing gumagamit sila ng stored value ticket (SVT), samantalang 31% ang nagsabing hindi sila gumagamit nito. Sa mga gumagamit ng SVT, 52% sa kanila ang nagsabing umaabot sa siyam (9) na beses ang kanilang biyahe sa isang SVT.

3

Karamihan sa mga tumugon (78%) ang nagsabing galing sa kanilang baon o allowance para sa pamasahe. Labing-walong bahagdan (18%) ang nagsabing galing sa kanilang sweldo ang pamasahe, at 5% ang nagsabing galing sa ibang pinagkukunan ang kanilang pamasahe.

Pinakamarami ang tumugon na mula PhP10,000 hanggang PhP29,999 ang kanilang sweldo o sweldo ng kanilang mga magulang o ng nagpapaaral sa kanila (24%). Pumangalawa ang tumugong aabot ito sa mula PhP30,000 hanggang PhP69,999. Ibinase ang mga kategorya sa income tax schedule na nakapaloob sa Sec. 24 ng RA 8424.

Tungkol sa Taas Pasahe

Sa mga sumagot ng aming survey, 55% ang nagsabing sang-ayon sila sa taas-pasahe, samantalang 45% naman ang tumutol.

Nasa ibaba ang mga dahilang kanilang binigay. (Muli, hindi mutually exclusive ang kanilang tugon.)

Sang-ayon Di sang-ayon
Dahilan % Dahilan %
Para mapaganda ang mga pasilidad at serbisyo 71.43 Dagdag gastos 17.65
Depende sa gamit ng dagdag pasahe 4.76 Hindi sapat ang pera para bayaran ang dagdag pasahe 17.65
Mataas masyado ang subsidiyang galing sa pamahalaan (government subsidy) 4.76 Di naman maganda at kailangang ayusin ang mga pasilidad 17.65
Para tapusin na ang kontrata sa MRTC at kunin na ng pamahalaan ang MRT-3 4.76 Marami sa mga mananakay ang mababa ang sahod 11.76
Walang tugon 14.29 Marami ang maaapektuhan 5.88
Mataas na nga ang kasalukuyang pasahe 5.88
Ito lang ang serbisyong panlipunan na ramdam ang subsidiyang galing sa pamahalaan (government subsidy) 5.88
Pampublikong pangangailangan ang MRT-3 5.88
Para manatiling abot-kaya 5.88
Walang tugon 5.88

Marami sa mga sumang-ayon ang nagdahilang kailangan nang ayusin ang pasilidad ng MRT-3. Binanggit ng ilan sa kanila ang sirang mga tren. Pero tatlong tao ang sumagot na sasang-ayon lang sila kung gagamitin nga sa pagsasaayos ng MRT-3 ang malilikom mula sa dagdag-pasahe.

Samantala, iba-iba ang dahilan ng mga hindi sang-ayon sa dagdag-pasahe. Dahilan rin ng ilang tumugon para sa pagtutol ang hindi magandang sitwasyon ng MRT-3.

Kung sakaling kailangan talagang taasan ang pasahe, pinakamarami ang nagsabing hanggang PhP5 taas-pasahe lang ang tanggap nilang bayaran.

4

(Bahagdan ng mga tumugon ang nasa kaliwa, dagdag-pasahe ang nasa ibaba)

Gayunpaman, halos lahat ng tumugon ay nagsabing sasakay pa rin sila sa MRT-3 kahit sumobra sa hangganan ng tanggap nilang bayaran ang ipinatupad na dagdag-pasahe.

Idinahilan nila na mas mabilis (45%) at maginhawa (21%) pa rin ang MRT-3 kumpara sa ibang paraan ng paglakbay.

Dinagdag ang tanong na “Pabor ba kayo sa buyout ng MRT-3?” nang rebisahin (revise) ang survey form. Dahil dito, 21% lang ng kabuuang bilang ng mga tumugon ang nakasagot sa tanong na ito. Sa mga sumagot sa tanong, 63% ang nagsabing sang-ayon sila sa buyout samantalang  37% ang nagsabing hindi nila alam ang tungkol sa buyout. Sa pamamagitan ng buyout, bibilhin na ng pamahalaan ang MRT-3 mula sa MRTC para itigil na ang equity rental payments at mapunta na sa pamahalaan ang pagmamay-ari sa naturang sistema ng tren.

Advertisements