Pag-Ibig sa Kabila ng Coronavirus / Love in the Time of Coronavirus

Narito ang mga organisasyon kung saan maaari tayong magbigay, magkusa, o makilahok. / We may donate or volunteer for these organizations: https://drive.google.com/open?id=1C5EJdmL4pcPClJ7SAbhPIBikg9sBY1Wl

Kung may gawain ang inyong organisasyon, message niyo lang ako kasama yung pubmat para maisama ko sa folder. Salamat. / If your organization has fundraising activities, please message me with your pubmat so I can include it in the folder. Thank you.

Meron ding list of suppliers na nasa folder, na hindi ko gawa. Nilagay ko lang para madaling hanapin. / There is also a list of suppliers on the folder, which I did not prepare. I just included it for easy access.

Isang mensahe ng pasasalamat at pag-asa. / A message of thanks and of hope.