Talumpati sa Pagtatapos ng Internship sa Presidential Management Staff

IMG_20140530_180455

Impresyon tungkol sa Youth Internship Program ng Presidential Management Staff (PMS)

30 Mayo 2014, 8th Floor Function Room, PMS Building, Manila

Assistant Secretary Guillerma Flores, Chief of Staff Atty. Nancy Fajardo, Director Susan Solo at Assistant Director Atty. Wilburn Tan ng HRDPS, mga opisyal at empleyado ng PMS, at kapwa kong mga intern na nagsilbing mga lingkod-bayan sa loob ng dalawang buwan.

Magandang hapon po. Sa kalahati sa atin, ngayon nagtatapos ang ating paglilingkod sa Presidential Management Staff (PMS). Sa mga magpapatuloy hanggang sa gitna ng Hunyo (o Hulyo pa nga yata), ito na ang huling pagkakataong sama-sama tayong lahat.

Iba’t iba ang naging dahilan natin sa pagpasok sa PMS: para sa kurso, para kumita, para maiba ang bakasyon, o para lang lumayo sa nagbabagang init. Hayaan niyong ibahagi ko ang aking nalaman sa loob ng halos dalawang buwan dito.

Sa totoo lang, hindi ako sanay mag-cram sa paaralan. Pagkaabot pa lang ng propesor ng course syllabus, sinisimulan ko na agad ang huling asignatura para sa isang subject. Pero sa PMS, sa Economic Policy Office (EPO), napilitan akong magtrabaho sa loob ng kaunting oras lamang. Mahirap, lalo pa’t kailangang siguraduhing walang mali ang trabaho. Kailangan ang masinsinang pagsisiyasat sa mga dokumento. Dapat tama ang mga impormasyong nilalaman. Natutunan ko hindi lang ang kahalagahan ng pagtatrabaho nang mabilis, ngunit pati na rin ang pagiging metikuloso at maingat upang makamit ang kahusayan.

Magaan sa pakiramdam tuwing naaprubahan ang aming trabaho. Galak at puri naman ang aking nadama kapag napapasama ito sa mga talumpati ng ating mahal na Pangulo. Ang mga munting tagumpay na ito ang nagtulak sa akin na mas paghusayan pa ang aking trabaho.

Sa halos dalawang buwan kong pagbibigay serbisyo sa PMS, sa EPO, nabuksan ako sa isang mundong dati ko lamang pinapangarap. Nasubukan ang aking mga kakayahan na noo’y ginagamit ko lamang sa paaralan. Napagtagumpayan ko ang mga maliliit na hamong aking napagdaanan. Hindi po ito sa pagmamayabang dahil hindi ko naman po madadaig ang pagsubok na iyon kung hindi dahil sa suporta at pagkakaibigang binigay ninyo sa akin. Nagpapasalamat ako dahil kahit sa maikling panahon na ako’y narito, nakatagpo ako ng mga taong nagturo sa akin ng halaga ng pagtutulungan at pagsasamahan, hindi lamang sa loob ng opisina, kundi pati sa labas nito.

Mga kapwa kong intern, sama-samang tayong magpasalamat. Tayo po’y magsitayo. Sa PMS, sa ating mga naging superyor, mga kasamahan sa opisina, sa Human Resources Development and Planning Service (HRDPS), maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyong gabay, hindi namin mapapagtagumpayan ang mga tungkuling iniatang niyo at ng taong-bayan sa amin. Salamat po sa tiwala. Palakpakan po natin sila. Itaas natin ang ating kanang kamay at alayan sila ng “Mabuhay!”

Aalis tayong bitbit ang mga aral ng paglilingkod hindi lamang sa Tanggapan ng Pangulo (the Presidency) kundi sa bayang Pilipino. Mga aral na sana’y hindi lang sa eskwela at sa trabaho natin magagamit, kundi sa pang-araw-araw na buhay: sa pakikitungo sa ating pamilya’t mga tunay na kaibigan, at sa pagtahak sa malinis at tuwid na buhay.

Salamat po sa inyo at mabuhay tayong lahat!